петък, 17 септември 2010 г.

Светла Ракшиева
Светла Ракшиева
ст.н.с. ІІ ст., д-р
Етнографски институт с музей
Секция Национален етнографски музей
Майсторка на писани яйца

Област на научните интереси

Етнос, етнични общности, идентичност, национализъм, колективна памет, миграции, пастирство, армъни, български общности извън България, граници, бежанци, преселници, етнодемография, народно изкуство, писани яйца, музеи.

Традиционни писани яйца, изработени според каноните на българските майсторки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар